Dit is een website van vakbond De Unie
voor het cabinepersoneel van KLM Cityhopper

Cao-onderhandelingen 2023 – deel 2

Afgelopen maandag heeft een tweede onderhandelingsgesprek plaatsgevonden met KLC en de bonden. Hieronder vinden jullie een uitgebreide terugkoppeling èn de uitnodiging voor de leden-meeting.

Het verloop van de cao-onderhandelingen

Cao-onderhandelingen kunnen op verschillende manieren lopen. Vaak is een eerste bijeenkomst een meer verkennende bijeenkomst waarbij partijen met elkaar bespreken welke onderwerpen belangrijk voor ze zijn tijdens deze onderhandelingen. Dan al, of daaropvolgend worden er formele voorstellenbrieven uitgewisseld.

Vervolgens duik je inhoudelijk de onderhandelingen in, waarbij er soms voor wordt gekozen om eerst het loon en de looptijd van de cao te bespreken en vervolgens de inhoudelijke onderwerpen met elkaar te behandelen en soms wordt het juist omgekeerd gedaan.

Uiteindelijk hangen alle onderwerpen met elkaar samen, want elk voorstel heeft een prijs. Uiteindelijk moet je als partijen het eens worden over het totaalplaatje van alle inhoudelijke voorstellen, het loon en de looptijd van de cao.

De conclusie uit de onderhandelingen

Op 26 juni hadden wij de tweede onderhandel-dag, waarbij alle voorstellen bekend waren. Wij hebben onze voorstellen aan KLC toegelicht. Wij hebben deze voorstellen al met jullie gedeeld, je vindt ze hier terug. KLC heeft een inhoudelijke reactie gegeven op de voorstellen van beide bonden en een voorstel gedaan op loon en looptijd.

De combinatie van alle factoren in het voorstel van KLC ligt te ver af van de voorstellen die De Unie heeft gedaan. Wanneer het totaalpakket zover van elkaar afligt, wordt het moeilijk om op de inhoud met elkaar over de voorstellen te spreken, omdat je het onderaan de streep niet met elkaar eens wordt.
Wij hebben daarom besloten om eerst aan jou te vragen wat jij hiervan vindt, voordat wij terug aan tafel gaan. Want onze leden bepalen. Met dit grote gat wordt het moeilijk om als partijen bij elkaar te komen. Niemand zit erop te wachten om de cao uit te stellen, dat begrijpen wij ook. Maar vanaf dit vertrekpunt het inhoudelijke gesprek met elkaar aangaan, dat is niet te doen. Dat hebben we KLC duidelijk meegegeven.

Daarnaast moeten wij weten waar onze speelruimte zit en dat wordt door onze leden bepaald. Wij nodigen jullie daarom uit om aan te sluiten bij onze online meetings. Daar mag je meebeslissen over onze vervolgstappen.

De online meetings

De online meetings vinden plaats op de volgende momenten:

• Woensdag 5 juli om 20.00 uur
• Vrijdag 7 juli om 10.00 uur
• Maandag 10 juli om 13.00 uur

Je kunt je hier aanmelden. Tijdens deze meetings kun je vragen stellen over onze voorstellenbrief en ons onderzoeksrapport. We zullen je vertellen hoe wij dat inhoudelijk hebben toegelicht aan KLC en jij kunt meepraten over welke vervolgstappen we zouden kunnen nemen om tot een goede cao te komen.

 

Onze borrel

Naast de cao-onderhandelingen staat er ook een leuke eerste borrel op de agenda! In het teken van het vieren dat we erkend zijn en dat jullie allemaal bij ons aangesloten zijn! Vandaag krijgen jullie de officiële uitnodiging in de mail. Je kunt nu, op tijd, je vrij-verzoek nog eventueel indienen. Wil je een collega meenemen die (nog) geen lid is bij ons, meld hem/haar dan bij ons aan! Dan zorgen wij dat ze op de gastenlijst komen.

Met vriendelijke groet,

Team KLC De Unie 💙,

Roos, Eva, Amanda, Renée, Laura, Naomi, Mandy

RECENT NIEUWS

Het is eindelijk tijd om te stemmen! De aangescherpte teksten zijn binnen.

>>

Wij krijgen best veel vragen. De meestgestelden hebben we voor je op

>>

Krijg een deel van je lidmaatschap terug via de cafetariaregeling Voor een

>>