Dit is een website van vakbond De Unie
voor het cabinepersoneel van KLM Cityhopper

Ledenupdate cao-onderhandelingen

Tijdens het overleg van 4 oktober werden de punten van het nieuwe voorstel door KLC toegelicht. Vervolgens hebben wij als De Unie onze voorstellen nogmaals benoemd. Wij hadden aan de hand van ons onderzoeksresultaat en volledige voorstellenbrief een modernere wijze voorgesteld om samen tot een nieuwe cao te komen. Helaas blijkt hier bij KLC nog niet de ruimte voor te zijn. We hebben daarom toegezegd om een concretisering van onze belangrijkste voorstellen met KLC te delen zodat zij een reactie kunnen voorbereiden voor de volgende onderhandeldag. In onze afgelopen ledenvergaderingen hebben wij uitgebreid besproken hoe we tegen de voorstellen van KLC aankijken en welke voorstellen van De Unie het zwaarste wegen. Ons team is hierna druk bezig geweest en heeft deze punten op een rij gezet. Wil jij deze concrete punten nu ook bekijken? Klik dan hier om lid te worden.

Verder werd er stil gestaan bij de verruiming van de aanmeldtijd op outstation. De Unie heeft dit tijdens het maandelijkse overleg op 26 september met KLC al op de agenda gezet en aangegeven dat er niet zomaar eenzijdig andere regels kunnen worden toegepast. Wat is er precies gebeurd?

*Conform onze CAO is de aanmeldtijd op outstation 45 minuten voor vertrek. *

Op het domein cockpit zijn er cao afspraken gelijkgetrokken tussen de piloten die voor KLM en voor KLC vliegen. Zij hadden verschillende aanmeldtijden op outstation. KLC-piloten hadden een aanmeldtijd van 45 minuten, en hebben nu dezelfde aanmeldtijd als de KLM-piloten van 60 minuten. Deze afspraak is per 1 september 2023 in werking getreden. Dit is geen afspraak die met de cabine bonden is gemaakt en ook geen verzoek vanuit de leden bij de cabine bonden. Deze afspraak kan enkel worden gemaakt in overleg met ons en dat is niet gebeurd.

Vervolgens is de aanmeldtijd op outstation wel vervroegd, zodat KLC één taxi kon laten rijden. Wanneer een ca aangaf dat ze op de volgens de cao geldende tijd wilden vertrekken, bleek daar niet altijd ruimte voor. We hebben hier als De Unie veel vragen over gekregen. Natuurlijk is er altijd de ruimte om in overleg met het team gezamenlijk naar een oplossing te kijken. Maar het mag echt niet zo zijn dat een ca niet de ruimte en de vrijheid voelt om aan te geven dat ze willen vertrekken op de tijd zoals dat is vastgelegd in de cao. Die meldingen hebben wij wel gekregen. Dat kan wat ons betreft niet. Wij hebben KLC daarom verzocht om met een oplossing te komen om de cao na te leven.

KLC heeft aangegeven met een oplossing te zullen komen, zij komen hier 11 oktober op terug tijdens onze volgende onderhandelingen.

Mocht over dit onderwerp nou toch een discussie komen, bijvoorbeeld met je crew of met crew control, meld dit dan bij ons.

Volgende week woensdag 11 oktober gaan wij opnieuw om tafel met KLC, dan zullen de onderhandelingen naar aanleiding van de gedane voorstellen worden hervat. 

Heb jij voor die tijd nog vragen? Voel je altijd vrij om ze bij ons neer te leggen. 

We houden jullie op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

Team KLC De Unie 💙

Roos, Eva, Laura, Amanda , Renee, Naomi, Mandy 

RECENT NIEUWS

Het is eindelijk tijd om te stemmen! De aangescherpte teksten zijn binnen.

>>

Wij krijgen best veel vragen. De meestgestelden hebben we voor je op

>>

Krijg een deel van je lidmaatschap terug via de cafetariaregeling Voor een

>>