Dit is een website van vakbond De Unie
voor het cabinepersoneel van KLM Cityhopper

Aangescherpt onderhandelingsresultaat en tijd om te stemmen

Het is eindelijk tijd om te stemmen!

De aangescherpte teksten zijn binnen. Er is een definitief onderhandelingsresultaat deze kun je hier lezen. De teksten staan nu op papier zoals we hadden afgesproken. In de eerste versie mistten we een aantal punten. Dat is opgelost. Wij hebben een onderhandelingsresultaat op papier wat voor ons gevoel aansluit bij de wens van onze leden. Al onze leden krijgen op 22 december een mail met een link naar het stemformulier. Daar kun je door alle voorstellen heen klikken en aan het einde van het overzicht kun je stemmen over het resultaat. Let op, de stemming sluit op woensdag 3 januari om 12:00 uur.

Waarom hebben wij nou langer moeten wachten?

Het is belangrijk om in het onderhandelingsresultaat de afspraken zo op te schrijven, dat de bedoeling daarvan duidelijk is. Je wilt bij het opstellen van de teksten niet tot de conclusie komen dat je de afspraken anders bedoeld hebt. Zeker niet als op dat moment de leden al hebben gestemd. Dat maakt onderhandelen op dat moment een stuk lastiger. Want het akkoord is er al. Wij hebben gekozen voor zekerheid in plaats van snelheid.

Welke aanscherpingen zijn er in de tekst gekomen?

In onze vorige brief hebben we op een rijtje gezet dat we niet tevreden waren over de teksten van het loonvoorstel, het a/b label en de flexibele startdatum verlof. Deze teksten zijn allemaal aangepast.

Het Loonvoorstel

In de tekst voor het loonvoorstel in het eerste onderhandelingsresultaat stond er beschreven dat overleden en of gepensioneerde medewerkers met terugwerkende kracht nog recht hadden op de eenmalige vergoeding. Verderop in die tekst bestond dat recht er niet. Dit was tegenstrijdig. Deze tekst was deels overgenomen uit de tekst van het KLM loonbod. We hebben contact gehad met KLC hierover en hier komen beide situaties niet voor in deze cao periode, daarom is ervoor gekozen om deze zin volledig uit de afspraken te halen.

A/B label

We hadden ook een mogelijkheid afgesproken om een gelijk label aan te kunnen vragen met je partner binnen het bedrijf. Daarop kregen we een aanvulling op de tekst dat je elk jaar een gelijk label kon proberen te ruilen met je partner. Dat voegde niets toe aan de afspraak, want je kunt ieder jaar al je label proberen te ruilen volgens deze afspraak. We vonden een vast label samen met je partner kunnen aanvragen juist belangrijk. Dit is opgenomen in de vernieuwde tekst.

Flexibele startdatum verlof

In de tekst leek het alsof alleen KLC op een andere dag het verlof mocht inzetten en niet de CA. Terwijl het juist belangrijk is dat de CA nu een flexibele dag kunnen voorstellen als de start van het verlof. Op die manier kunnen hopelijk meer CA’s hun vakantie toegewezen krijgen zoals ze hebben aangevraagd. Dit is aangepast in de tekst.

Daarnaast leek het alsof KLC op ieder willekeurig moment de ingangsdatum van het verlof met drie dagen kon verplaatsen. Dat was echt niet de bedoeling van onze afspraak. We vinden het juist belangrijk dat je weet wanneer je verlof begint en eindigt, zodat je ook tijdig je vakantie kunt boeken. Daarom is er in de tekst de aanscherping gekomen dat KLC die wijziging alleen kan toepassen op het moment van toewijzing. Daarna niet meer.

Hoe nu verder?

Op 3 januari om 12:00 uur sluit de stemming. Wij communiceren dan de uitslag met onze leden en KLC. Als het merendeel van de leden voor heeft gestemd dan is de uitslag er op tijd om de loonsverhogingen mee te laten gaan met de verloning van januari.

Als het merendeel tegen stemt dan heeft er één bond voorgestemd en één bond tegen gestemd. Als dat de situatie is zullen we het gesprek aangaan met KLC wat dit betekent. We hebben dan nog steeds een week de tijd om te bespreken met KLC waarom er tegen is gestemd.  

Gebruik bij het stemformulier altijd het opmerkingenveld om aan te geven waarom je voor of tegen stemt. Dat is belangrijk voor ons om de uitslag te begrijpen. Je kunt ook altijd aangeven wat je belangrijk vindt voor een volgende onderhandeling. Alles wat je ons vertelt, nemen wij weer mee in onze gesprekken met KLC.

Met vriendelijke groet,
Team KLC De Unie 

Roos
Eva
Renee
Naomi
Mandy

JOUW TOEKOMST, ONZE ZORG

RECENT NIEUWS

Het is eindelijk tijd om te stemmen! De aangescherpte teksten zijn binnen.

>>

Wij krijgen best veel vragen. De meestgestelden hebben we voor je op

>>

Krijg een deel van je lidmaatschap terug via de cafetariaregeling Voor een

>>